نحوه عملکرد باتري بطور ساده به اين صورت مي باشد که اگر دو عدد فلز غير هم نام ( الکترود ) را در مايع اسيد ( الکتروليت) قرار دهيم بين دو الکترود جريان برقرار مي شود يعني الکترود مثبت ، يونها را به خود جذب کرده و با الکترون مثبت و يا همان اکسيد سرب (Pbo2)ترکيب مي شود و باعث به وجود آمدن پتانسيل الکتريکي در دو سر قطب منفي و مثبت باتري مي گردد . در زمان شارژ در قطب مثبت ، سرلفات سرب با آب ترکيب و اکسيد سرب و يونهاي هيدروژن توليد مي کند و هيدروژن توليد شده توسط الکترود مثبت به سولفات سرب وارد واکنش شده و يون (HSOU ) تولید میکند که دقیقا این واکنش درزمان دشارژ به صورت برعکس عمل می کند.


مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×