طول عمر یک باتری سیلد اسیدی چقدر است؟


طول عمر انتظاری باتری:

طول عمر انتظاری باتری ها علاوه بر کیفیت ساخت باتری و عمر طراحی شده آن، کاملا بستگی به مصرف کننده آنها دارد. عواملی مانند نحوه استفاده از آنها، نگهداری، شارژ و دشارژ و دمای محیطی می تواند بر عمر باتری های مورد استفاده دخیل باشند.

 
طول عمر طراحی شده باتری:

هر نوع باتری با طول عمر مشخص طراحی شده است و البته در شرایط استفاده ایده‌آل از آنها. معمولا باتری هایی با تکنولوژی AGM برای طول عمری برابر 5 تا 10 سال طراحی شده است. هر چه از باتری بیشتر استفاده شود و شارژ و دشارژ بیشتری بر باتری وارد شود، طول عمر آن کاهش مییابد. به همین دلیل سازمان هایی که با قطعی برق زیادی مواجه می باشند با همین دلیل نیاز به تعویض زودتر باتری های خود دارند. همچنین در صورتی که باتری نیز به شارژ و دشارژهای کامل نرد طول عمر آن کاهش می یابد.

 
طول عمر – متوسط تعداد سیکل های دشارژ:

متوسط تعداد سیکل های دشارژی که باتری با آن مواجه خواهد بود، هنگام دشارژ شدن باتری از سطح شارژ 100 درصد به 50 درصد است که در این زمان باتری تا رسیدن به سطح 100 درصد مجدد شارژ می شود. یکی از روش های افزایش طول عمر باتری همین موضوع است که تا چه سیکلی باتری شارژ گردد. هرچه سیکل های شارژ باتری کمتر باشد، باتری طول عمر بیشتری را خواهد داشت.

اگر باتری پس از رسیدن به سطح 75 درصد، شارژ مجدد شود، متوسط تعداد سیکل های دشارژ برابر 1000 خواهد بود.

اگر باتری پس از رسیدن به سطح 50 درصد، شارژ مجدد شود، متوسط تعداد سیکل های دشارژ برابر 400 خواهد بود.
اگر باتری پس از رسیدن به سطح 30 درصد، شارژ مجدد شود، متوسط تعداد سیکل های دشارژ برابر 200 خواهد بود.
 

 پس اینکه چه مدتی باتری عمر خواهد کرد، به شرایط استفاده شما از باتری بستگی دارد. ابعاد محل نگهداری باتری ها و میزان و مدت استفاده از آنها و تعداد دفعات شارژ مجدد، تماما عواملی هستند که در طول عمر باتری تاثیر دارند.

 به عنوان مثال اگر مجموعه باتری های شما ظرفیت 200 آمپرساعت را داشته باشند و روزانه از آنها 40 آمپرساعت استفاده شود، پس از 5 روز به طور کامل دشارژ می شوند (البته که رسیدن به دشارژ 100 درصدی به خاطر کاهش ظرفیت باتری های توصیه نمی شود). به طور ایده‌آل یعنی با شارژ کردن باتری هنگامی که به سطح 50 درصد از شارژ خود می رسد، با ظرفیت 200 آمپرساعت و استفاده 40 آمپرساعت روزانه، به طور متوسط هر دو تا سه روز نیاز به یک شارژ مجدد باتری خواهد بود
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×